2120 DUNAKESZI,
SZENT ISTVÁN U. 1.
+36 27 342 885

 

Távhőszolgáltatás
 
Cégünk a törvényi előírásoknak eleget téve biztosítja az adatok hozzáférhetőségét.
Közérdekű adatok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról 1. melléklet alapján:

Általános közzétételi lista
Kötelező közzétel:
Adatközzététel a távhőszolgáltatásról szóló törvény 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 4. melléklete alapján:
2014. évi gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
  2015. évi gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
  2016. évi gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
  2017. évi gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
  2018. évi gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
 
Fogyasztóvédelmi
adatok
 
Számlakép  
 

 Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Távhő számlaképének magyarázata

Fogyasztóvédelmi szervek  
  A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei.
   
Primerenergia-átalakítási tényező
Primerenergia-átalakítási tényező
Energiahatékonysági tájékoztatás  
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2017
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2018
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult
szervezetek elérhetősége:
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Építész Kamara
Távhőtermelői működési engedély
Távhőtermelői működési engedély
       Működési engedély 1. módosítása
       Működési engedély 2. módosítása
   
Távhőszolgáltatói működési engedély
Távhőszolgáltatói működési engedély
       Működési engedély 1. módosítása
       Működési engedély 2. módosítása
Üzletszabályzat  
  Üzletszabályzat
Energetikai tanúsítók  
Energetikai tanúsítók
Közműegyeztetés  
  Közműegyeztetés
Közszolgáltatásra kötött megállapodás

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés módosítás

A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában
az előző gazdálkodási év adatait

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2013.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2014.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2015.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2016.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2017.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2018.

A korábbi beszámolókat visszamenőleg 2001.-ig bármikor megtekintheti az alábbi linken:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

A kereső oldalon kérem írja be az adószámunkat: 10773020 majd klikkeljen a " Keres" gombra.

Panaszok benyújtásával és intézkedésével kapcsolatos információ  
  Reklamációk és panaszok kezelése
Jogszabályok és rendeletek
Jogszabályok és rendeletek
 
 
Hulladékszállítás
 
 
2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról szóló törvény 53. § alapján:

a) a mínősítési engedély

  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mínősítő okirat 2015  
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mínősítő okirat 2016

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat

 
  Szolgáltatási díjaink

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,

 
  Dunakeszi teljes közigazgatási területére vonatkozik

d) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint

 
 

A tavalyi évtől kezdve a lomtalanítást – érvényes szerződéssel rendelkező magányszemélyek részére egész évben díjmentesen végezzük. A lomnak számító hulladékot a szokásos heti szemétszállítási nap reggelén (vagy előző este) a hulladékgyűjtő edényük mellé kihelyezhetik, és a kollégáink a többi kommunális hulladékkal együtt elszállják.

Az apró és ömlesztett lomot a cégünk logójával ellátott hulladékgyűjtő zsákokban lehet kihelyezni!

Tilos kirakni: veszélyes hulladékot, építési és bontási anyagot, mosdókagylót, ajtót, ablakot, WC-csészét, háztartási szemetet, autógumit, valamint a szelektíven gyűjtött anyagokat.

e) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz -,

 
   

f) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

 
 

Hulladékszállítás-engedély OKTF-KP/322-2/2016

Hulladékszállítás-engedély KTVF 22628-8-2013

Hulladékszállítás-hulladékgazd. engedély 14-8536-9-2013 oktvf 2013

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltalási Szerződés

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltalási Szerződés 1. számú módosítás

 

NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi vélemény  
  NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi vélemény
A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve
 
  Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége  
 
Székhely:
 
2120 Dunakeszi Szent István utca 1.
 
Telefon: 06-27-341-789
 
Fax: 06-27-390-774
 
 
Telephely:
 
2120 Dunakeszi Krajcár utca 14 - 16.
 
Telefon: 06-27-342-885
 
Fax: 06-27-390-774
 
 
 
A társaság levelezési címe:
 
2122 Dunakeszi Pf. 2.
 
 
Szolgáltatási terület földrajzi
elhelyezkedésének megnevezése
 
  Dunakeszi
Az alkalmazandó díjak mértéke, feltételei díjképzésének szabálya  
  Lakossági díjak
Közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok és önkormányzati rendeletek  
  Jogszabályok és önkormányzati rendeletek
Panaszok benyújtásával és intézkedésével kapcsolatos információ
 
  Reklamációk és panaszok kezelése
Számlakép  
  Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Hulladékszállítási számlaképének magyarázata
Fogyasztóvédelmi szervek  
  A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei.
Ügyfélszolgálat elérhetősége  
  Ügyfélszolgálat elérhetősége, nyitvatartása
  Ügyfélszolgálat telefonon
  Ügyfélszolgálat ügyfélszolgálat
   
Közbeszerzési tervek
   
 Közbeszerzési terv 2011
 
 
 
 Közbeszerzési terv 2012
 
 
 Közbeszerzési terv 2013
 
 
 Közbeszerzési terv 2014
 
 
 Közbeszerzési terv 2015
 
 
   
   

Ügyfélszolgálat

Cím: 2120 Dunakeszi, Krajcár utca 14 - 16.

Távhő tel.: +36 27 342 253
Hulladékszállítás tel.: +36 27 342 885

Nyitvatartás
Hétfő: 7:30 - 19:30-ig
Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:30-ig
Péntek: 8:00 - 11:30-ig

E-mail küldés

Regisztráció

Hibabejelentés

+36 27 342 942
24 órás kazánházi ügyelet!